Ondersteunen en adviseren

De prijs, kwaliteit en levertijd van een product wordt voor een belangrijk deel bepaald in de ontwerpfase. Wij kunnen u helpen bij uw keuze van de toe te passen technologieën en componenten. Op die wijze kunnen wij met u samen voor het volgende zorgen:

  • Dat de gekozen technologieën passen bij het beoogde productievolume;
  • Componenten verkrijgbaar zijn in de gewenste hoeveelheden voor een acceptabele prijs en levertijd;
  • PCB’s goed geproduceerd, geassembleerd en getest kunnen worden.

 

Om zo snel mogelijk een proto-serie / 0-serie te kunnen realiseren, is het wenselijk om al vroeg in de ontwerpfase een concept stuklijst aan ons te verstrekken. In overleg kan dan de inkoop van levertijdkritische componenten in gang worden gezet.