Alwica Holding

Major Electronics is een dochteronderneming van Alwica Holding b.v. Naast de elektronica-divisie, is Alwica Holding thans actief binnen een aantal andere branches, waaronder de levensmiddelenbranche, penitentiaire branche en de vastgoedbranche. Ook bedrijfsadvisering is een tak, welke Alwica Holding ontplooit door het geven van allerhande adviezen op financieel-economisch terrein, waarbij reorganisaties en bedrijfsdoorlichting ook tot de mogelijkheden behoren.

Alwica Holding onderscheidt zich door heldere visies, doortastend vermogen, betrouwbaarheid en een no-nonsense beleid. In alle gelederen binnen de Holding wordt getracht een langdurige relatie met klanten en relaties op te bouwen, omdat de "macht van de relatie" onmisbaar is.

Het credo van Alwica Holding luidt dan ook als volgt: "If you want to go fast, go alone - If you want to go far, go together!"